Pierwszy transport książek i przyborów szkolnych do szkoły Mkuzi


Dzięki dobroci i ofiarności Parafian z Polskiej Misji Katolickiej w Hanau, dzieci ze szkoły Mkuzi w Tanzanii otrzymały książki oraz przybory szkolne.

Grono pedagogiczne wraz z uczniami z całego serca bardzo dziękują.